menu icon menu icon
blog - Fien Meynendonckx

Wat er verandert voor kunstwerkers vanaf januari 2024

17-12-2023
Photographer: Jo Voets

Verandering 1: Het Kunstwerkattest is in het leven geroepen

Het Kunstwerkattest geeft je als kunstwerker toegang tot specifieke regelingen binnen de sociale zekerheid.

Het vervangt enerzijds het kunstenaarsvisum dat nodig is om te kunnen werken met Artikel 1bis-contracten. Anderzijds is het dé voorwaarde om toegang te krijgen tot de Kunstwerkuitkering (het voormalige kunstenaarsstatuut).

Er zijn 3 types Kunstwerkattest. Aan elk type zijn andere voordelen verbonden. De Kunstwerkcommissie beslist na je aanvraag voor welk type je in aanmerking komt.

Een belangrijke verandering is dat vanaf nu ook artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies worden erkend.

>> Alles over de voordelen, voorwaarden en aanvraagprocedure van het Kunstwerkattest

Verandering 2: De Kunstwerkuitkering vervangt het kunstenaarsstatuut

De Kunstwerkuitkering is de nieuwe benaming voor de voordeelregels voor kunstwerkers in de werkloosheidsuitkering.

Het vervangt het zogenaamde ‘kunstenaarsstatuut’ en je hebt een Kunstwerkattest (KWA) nodig om ervoor in aanmerking te komen.

>> Alles over de Kunstwerkuitkering

Verandering 2: KVR is afgeschaft

Als artiest met een kunstenaarskaart werkte je waarschijnlijk al met een KVR of Kleine Vergoedingsregeling. Die KVR was een legale manier om onbelast een beperkt bedrag uitbetaald te krijgen. Het was een onkostenvergoeding, geen loon.

Had je bijvoorbeeld ergens een optreden, dan kon je maximaal € 147 uitbetaald worden door de opdrachtgever (bijvoorbeeld een concertzaal). De opdrachtgever betaalde dit bedrag, jij kreeg cash of netto op je rekening op een volledig legale manier.

  • Onder deze vorm van werken was je niet beschermd tegen arbeidsongevallen én bouwde je geen sociale rechten op.
  • Alles wat je via KVR deed, telde dus niet mee voor onder andere je pensioen.
  • Als je een carrière wil uitbouwen als artiest, is dit op lange termijn niet zo interessant.

Sinds 1 januari 2024 kan je de AKV of Amateurkunstenvergoeding gebruiken. Met deze nieuwe regeling wil de Kunstwerkcommissie professionalisering in de creatieve sector aanmoedigen.

>> Alles over de AKV – Amateurkunstenvergoeding

share this

blog

Unwrap festival breidt uit met steun van Amplo

Vier redenen om naar Kortrijk af te zakken voor Unwrap festival

Lees meer

blog

Politiek debat over de audiovisuele sector

De belangen van de audiovisuele sector op de politieke kaart aan het begin van een nieuwe beleidsperiode. De drie belangrijkste punten van het debat op een rij.

Lees meer

blog

Amplo is trotse sponsor van Kunstenfestival Watou.

Lees meer