menu icon menu icon
OVER AMPLO

Projectcontract

Voor tijdelijke opdrachten is het doorgaans niet aangewezen om een vaste medewerker in dienst te nemen. Contracten van bepaalde duur of voor bepaald werk bieden een veilige en flexibele oplossing om als organisatie externe medewerkers in huis te halen die meedraaien op jouw werkvloer, productie, set, podium of studio. Je kan zelf aangeven wie je voor een opdracht wil inschakelen, of hulp vragen aan Amplo om geschikte kandidaten te vinden.

  • Projectcontracten vallen niet onder de wet op uitzendarbeid.
  • Freelance medewerkers komen niet voor in jouw personeelsregister. Het zijn werknemers van Amplo die bij jou een dienst komen leveren.


Vraag uw project aan

 

 

De contracten zijn voor de duur van een welbepaald project:

  • Voor een bepaalde periode - begin- en einddatum zijn vastgelegd in het contract.
  • Voor bepaald werk - de begindatum is gekend, maar de einddatum is afhankelijk van de (onzekere) einddatum van het project.
  • Amplo is verantwoordelijk voor de medewerkers, óók als ze bij jou aan de slag zijn.
  • Voor de opstart van een project sluit je met Amplo een raamovereenkomst en vervolgens krijg je wekelijks of maandelijks een dienstenfactuur. Alle loontechnische zaken en betalingen, verzekeringen, premies en onkosten handelt Amplo af, volgens de voorwaarden uit de raamovereenkomst.

De prijs van een projectcontract

 

De basis van de berekening van een projectcontract is hetzelfde als dat van een interimcontract:

 

  • Een overeengekomen brutoloon wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt.
  • In die coëfficiënt zitten alle werkgeverslasten, verzekeringen en provisies vervat.
  • Facturatie in geval van ziekte of feestdagen hangt af van de raamovereenkomst. Kosten eigen aan de werkgever, maaltijdcheques, verplaatsingsvergoedingen, etc. maken geen deel uit van de coëfficiënt.
  • Amplo zorgt voor de nodige simulaties zodat je een heldere beslissing kan nemen.

Via een projectcontract wordt er wel vanaf dag één een eindejaarspremie uitbetaald. Dit is niet het geval bij interimcontracten.

 

Aangezien elk project uniek is, kan concrete informatie enkel voortkomen uit de inschatting van je specifieke situatie. Contacteer een teamverantwoordelijke or teammanager van Amplo om jouw project samen te bekijken.


Vraag uw project aan

Projectcontract vs. uitzendarbeid schematisch

Uitzendarbeid

PROJECTCONTRACT

Gezag door opdrachtgever ?

Is geregeld bij wet.

Geen delegatie van werkgeversgezag. Wat wel/niet gezegd kan worden, moet strikt beschreven zijn. Amplo is de enige werkgever.

Staat de opdracht in het personeelsregister van de opdrachtgever?

Neen.

Neen.

Arbeidsongevallenverzekering?

Amplo.

Amplo.

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid?

Opdrachtgever.

Amplo.

Administratieve verplichtingen?

Geen.

Geen.

Toepasselijk paritair comité

PC 322 (uitzendarbeid

Voorlopig PC 200 (bedienden), PC 227 (audiovisuele sector), PC 304 (spektakelsector)

Duur contract

Binnen de grenzen van de motieven (één dag is mogelijk).

Projectmatig - minimum 2 tot 3 weken

Type contract

Contract uitzendarbeid.

Arbeidscontract voor bepaalde duur of welomschreven werk met Ergoflex / Amplo.

Minimumloon

Loon moet gelijk zijn aan dat van het vaste personeel van de werkgever.

Volgens Paritair Comité 200, 227 of 304.